17.10.2012

17.10.2012

a. Biskup Charles Edward DRENNAN - z Nowej Zelandii - wspominał o szkołach katolickich. Gdy z wychowania wycofali się rodzice, rolę edukacyjną i ewangelizacyjną przejęli nauczyciele. W szkole katolickiej, w której panuje diakonia prawdy i duch mądrości, będący przeciwieństwem powierzchowności, dokonuje się spotkanie z Chrystusem.


Kard. Tarcisio BERTONE wypowiadał się o roli reprezentantów Stolicy Apostolskiej, papieży i struktur centralnych, którzy starają się bronić libertas Ecclesiae a jednocześnie pracować dla dobra innych tradycji religijnych, nie tylko Kościoła katolickiego. Wspomniał też o spotkaniu wszystkich nuncjuszy w Roku Wiary.
Pojawił się też ciekawy głos kard. George PELL’A z Australii, który mówił o ograniczeniu wolności religijnej przez prawo. O islamskiej obecności w kontekście nowej ewangelizacji. O tym, że dobrze byłoby, aby praktyki pokutne z powrotem wróciły do Kościoła. Domagał się postu piątkowego w ciągu całego roku, co w polskim kontekście może nas ciszyć.

 

ks. kard. Kazimierz Nycz

Fot. © Archidiecezja Poznańska - ks. kard. Kazimierz Nycz i ks. abp Józef Michalik


Było jeszcze wiele innych głosów, jak biskupa Janusza Wiesława KALETY z Kazachstanu czy biskupa Petro Herkulana MALCHUKA O.F.M. z Ukrainy, którzy są nam bliscy dzięki polskim korzeniom. Jeden z nich wypowiadał się o rodzinie, która nawet w środowisku obojętnym może stać się środowiskiem przekazu wiary. Drugi – o odnawianiu się życia kościelnego, małych rezultatach ewangelizacji oraz pokucie i o formacji autentycznych kandydatów do kapłaństwa.
Nie sposób w krótkim czasie przedstawić całego bogactwa myśli synodalnej dnia dzisiejszego. W każdym razie, kończy się etap wstępny, który polegał na wolnych wypowiedziach ojców synodalnych. Obecnie – po dziewięciu dniach obrad synodalnych - przechodzimy w drugą fazę.


b. Po południu synod podjął ciąg dalszy wolnych głosów osób, które nie miały jeszcze okazji do wypowiedzenia się. Warto tu zwrócić uwagę na słowa Francisco José GÓMEZ ARGÜELLO WIRTZ (Kiko), założyciela Neokatechumenatu. Przedstawił on zasadniczo to samo, co na poprzednim synodzie, czyli: strach śmierci i ludzi wpadnięcie w ręce demona. Stwierdził, że dostrzegamy ludzi żyjących w piekle i przeklętych na nieistnienie. Zbawienie przychodzi przez „głupotę” Krzyża i przez kerygmę. „Nawróćcie się!”, oto przesłanie, które głosi Neokatechumenat, ewangelizując bardzo skutecznie ludzi, którzy z nim się łączą. Jest to zapewne jeden z najsilniejszych ruchów, który przez ostatnie dziesiątki lat prowadzi ludzi na drogę radykalnego bycia w Kościele.


Słyszeliśmy też wypowiedź przedstawicieli audytorów – małżeństwa Florence i Marca DE LEYRITZ z Ruchu Alpha France. Mówili oni o głoszeniu kerygmatu i o potrzebie dodania odwagi świeckim, ażeby go przepowiadali. Wspominali o drodze od konwersji do bycia uczniem. Od bycia uczniem do apostoła oraz o tym, że wielu ludzi świeckich w tym ruchu – podobnie jak w Neokatechumenacie, choć zapewne nie z takim szerokim echem – odnajduje na tej drodze siebie i swoją misję w Kościele.


Następnie miała miejsce dyskusja nad relacją post disceptationem (Relacja po dyskusji). Było tam wiele głosów, zasadniczo krótkich i odnoszących się do szczegółowych zagadnień obecnych w relacji.