13.10.2012

13.10.2012

a. Z soboty warto wspomnieć świadectwo Fouad TWAL’A, arcybiskupa Jerozolimy, który w ramach nowej ewangelizacji i w Roku Wiary zaprosił wszystkich na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Tamtejszym chrześcijanom potrzeba umacniającej obecności innych chrześcijan, a jednocześnie ich ekonomiczne wzmocnienie, aby mogli tam przeżyć. Prosił, aby pielgrzymki nie ograniczały się do przejścia po miejscach świętych, ale dążyły do spotkania z żyjącą wspólnotą chrześcijańską w Izraelu. Dopiero to daje jakiś pogląd na ten ciągu wiary, który rozpoczął się od Chrystusa i dalej trwa, w chrześcijaństwie, które istnieje na tych terenach, starsze aniżeli islam.


Biskup Julio Hernando GARCÍA PELÁEZ z Kolumbii wspominał, że do działa nowej ewangelizacji konieczny jest zewangelizowany biskup. On ewangelizuje z natury swojego urzędu. To on jest głównym odpowiedzialnym za ewangelizację całej diecezji. Jeżeli diecezja nie jest zewangelizowana, to winnym za ten stan rzeczy jest biskup.


Arcybiskup José Guadalupe MARTÍN RÁBAGO z Meksyku mówił o tym, co bliskie Polakom, czyli o pobożności ludowej. Pobożność ta nie jest gorszą formą duszpasterstwa, ale jest katolicyzmem inkulturowanym. Wystarczy tę pobożność oczyścić a wtedy nabiera ona dużej siły. O sile wiary ludowej świadczą choćby pielgrzymki do Guadelupe, które trwają od ponad sto dwudziestu lat i wcale nie ustają.


Z kolei przewodniczący „Iustitia et Pax”, kard. Peter Kodwo Appiah TURKSON, wspominał, że nowa ewangelizacja nie byłaby kompletna, gdyby nie brała pod uwagę sytuacji społecznej i nie zwracała uwagi na doktrynę społeczną Kościoła. Doktryna ta jest - według niego – narzędziem ewangelizacji, odkąd kwestia społeczna stała się kwestią antropologiczną. Potrzeba nowej strategii społecznej. Wskazywał przykłady strategii społecznych, mówiąc o osobach takich jak Toniolo, Schuman, de Gasperi czy Nyerere.


Godne zauważenia jest również zdanie biskupa Bonifacio Antonio REIMANN PANIC OFM z Boliwii, który mówił o nieobecności ojca w rodzinie jako poważnym braku utrudniającym ewangelizację. Dowartościowanie ojcostwa pomaga zrozumieć Boga jako Ojca w relacji do Syna, również syna marnotrawnego. Zauważył, że matki są często źle traktowane w jego kraju.


Arcybiskup Nikolaos FOSKOLOS z Aten powiedział, że pierwsza ewangelizacja zmieniła oblicze świata śródziemnomorskiego, tymczasem dzisiaj Kościół z wielkim trudem dokonuje ewangelizacji. Sytuacja czasami wygląda jak walka Dawida z Goliatem. Kościół dźwiga jeszcze ciężar średniowiecznej broni. Tymczasem potrzeba Kościoła bardziej lekkiego, takiego, który nie przenosi obyczajów zachodnich.


Ksiądz Julián CARRÓN z ruchu „Comunione e Liberazione” mówił o pierwszym głoszeniu, które się dokonuje w życiu codziennym, i o tym, że dotychczasowe wysiłki nie doprowadziły do nowości życia. Don Giussani – założyciel tego ruchu -  domagał się nie tyle słów, ile obecności świadka, który zmienił swoje życie. Mówił o ewangelizatorach jako o nowych ludziach.


b. Z popołudniowej sesji warto również wspomnieć biskupa Duro HRANIĆ’A z Chorwacji, nawiązującego do współczesnych zmian kulturowych. Mimo wszystkich tych zmian, w jego kraju pozostały szczątki mentalności komunistycznej, przejawiające się w niechęci do organizacji a także w neokapitalizmie liberalnym, w stylu indywidualistycznym i libertyńskim, który zaczyna wkraczać do Chorwacji. Potrzeba pokory i wytrwałości, ażeby pokonać wybuch tego, co niosą za sobą owe zmiany.


Arcybiskup Ricardo Antonio TOBÓN RESTREPO z Kolumbii wspominał o krokach przekazywania ewangelizacji, z których pierwszy polegałby na podkreśleniu ojcostwa Boga, drugi – na doświadczeniu wspólnoty chrześcijańskiej a trzeci – na doświadczeniu radości z przekazywania wiary.


Z Libanu patriarcha Béckara Boutros RAÏ, O.M.M., wspominając o dialogu z islamem, przypomniał o tym, że chrześcijanie byli na Bliskim Wschodzie wcześniej aniżeli islam. Trudności z islamem polegają na tym, że nie zna ona separacji państwa od Kościoła i że dla muzułmanów wolność sumienia nie istnieje. Duży zamęt wprowadza fundamentalizm islamski. Wszyscy zgodnie stwierdzają, że łatwiej rozmawiać z muzułmaninem, aniżeli z islamem.


Arcybiskup Juan García RODRÍGUEZ z Kuby podkreślił mały dostęp katolików do mediów. Mimo to, orędzie papieży przybyłych na Kubę dotarło do każdych drzwi. Kościół, kiedy spotyka się na Kubie z ludźmi wypranymi ze zmysłu religijnego winien zachowywać się jak matka, która daje jedzenie swojemu dziecku, nawet jeśli ono nie chce jeść. Najlepszy ewangelizator to święty.