07.10.2012

07.10.2012

W niedzielę - dnia 7.10.2012 roku - rozpoczęło się XIII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone sprawie nowej ewangelizacji.

 

Otwarciem tego synodu była Msza św. na Placu św. Piotra. Podczas tej Mszy Świętej Ojciec święty Benedykt XVI otworzył również „Rok Wiary” oraz ogłosił doktorami Kościoła dwoje świętych (Hildegardę z Bingen i św. Jana z Avila), którzy mogą być nazwani promotorami ewangelizacji swoich czasów i inspiratorami ewangelizacji w czasach nam współczesnych.


W homilii Ojciec Święty powrócił do klasycznej definicji nowej ewangelizacji, znajdującej się we wcześniejszej adhortacji posynodalnej Jana Pawła II (Ecclesia in Africa, 160), która mówi o trzech wymiarach ewangelizacji (missio – to znaczy ewangelizacja zwrócona ku ludziom nieznającym Chrystusa, następnie duszpasterstwo ogólne, skierowane do wiernych uczestniczących w zwyczajnym życiu Kościoła oraz nowa ewangelizacja, czyli dzieło zwrócone do tych, którzy kiedyś ochrzczeni, oddalili się od Kościoła).